مهندسی ژنتیک
image-blog-farmland
روش جدید برای پرورش محصولات زراعی در خاک های حاشیه ای که می‌تواند به تغذیه بشر کمک کند
توسط
تومان