کتاب محاسبات عددی کمپدیا

کتاب محاسبات عددی کمپدیا

کتابی عالی و بی نظیر که مطالب رو کامل پوشش داده. روش بیان عالی استاد آرمند که کامل مطالب رفت تو ذهنم و تونستم تو کنکور از ۱۰ تا سوال محاسبات عددی ۷ تاشو بزنم به راحتی

توسط
تومان